گروه شيمي معدني
برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد خانم مهديه اميني گرايش نانوشيمي
.
عنوان پايان نامه: سنتز ليگا­ند باز شيف و كمپلكس آن و بررسي فعاليت بيولوژيكي آنها
 
اساتيد راهنما: دكتر ولي اله ميرخاني ، دكتر شهرام تنگستاني نژاد 
اساتيد مشاور: دكتر ايرج محمدپور ، دكتر زهرا كاظمي 
 
داور داخل: دكتر رضا كشاورزي 
داور خارج: دكتر اصغر طاهري از گروه زيست فناوري 
 
زمان و مكان دفاع: روز چهارشنبه مورخ 99/4/4 از ساعت 10 صبح - اتاق 205 دانشكده شيمي 
تاریخ:
1399/03/31
تعداد بازدید:
41
منبع:
Powered by DorsaPortal