اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي شيمي تجزيه از دانشگاه اصفهان
مدیر گروه شيمي تجزيه
دانشكده شيمي
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 37934928
تلفکس:
پست الکترونیک: f.momen[AT]chem.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه شیمی تجزیه
درآبان ماه سال 91 با توجه به وضعيت اعضاي هيات علمي و بر اساس امتيازات كسب شده و داشتن شرايط خاص گروه شيمي به دانشكده شيمي ارتقاء يافت. همزمان با اين ارتقاء, در ساختار دانشكده از نظر سازماني تغييراتي ايجاد شد كه در جريان آن گرايش شيمي تجزيه به گروه شيمي تجزيه تبديل شد. در حال حاضر اين گروه با 8 عضو هيات علمي كه شامل 2 استاد، 4 دانشيار و 2 استاديار مي باشند مشغول فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي است.

در حال حاضر گروه شيمي تجزيه در دوره تحصيلات تكميلي در هردو مقطع آموزشي كارشناسي ارشد و دكتري فعال بوده و در مقطع كارشناسي نيز با ارائه كليه دروس شيمي تجزيه و شاخه هاي مرتبط براي دانشجويان گرايش هاي محض و كاربردي در تربيت دانشجويان اين دوره نيز مشاركت موثر دارد. ضمن آنكه دروس شيمي تجزيه و شيمي عمومي گروههاي ديگر دانشكده ها از جمله مهندسي شيمي و زيست شناسي رانيز ارايه مي نمايد.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان
كدپستي: 8174673441
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفكس: 36687396
Powered by DorsaPortal