اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي شيمي معدني دانشگاه اصفهان
مدیر گروه شيمي معدني
دانشكده شيمي
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 37934919
تلفکس:
پست الکترونیک: m.r.iravani[AT]sci.ui.ac.ir
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه شیمی معدنی

در آبان ماه سال 91 با توجه به وضعيت اعضاي هيات علمي و بر اساس امتيازات كسب شده و داشتن شرايط خاص گروه شيمي به دانشكده شيمي ارتقاء يافت. همزمان با اين ارتقاء, در ساختار دانشكده از نظر سازماني تغييراتي ايجاد شد كه در جريان آن گرايش شيمي معدني به گروه شيمي معدني تبديل شد.
گروه شيمي معدني دانشگاه اصفهان داراي 7 عضو هيات علمي است كه چهار نفر در زمينه استادي و سه نفر در مرحله استادياري مي باشند. در حال حاضر در گروه شيمي معدني دو مقطع آموزشي كارشناسي ارشد و دكتري مي باشد.
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان
كدپستي: 8174673441
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفكس: 36687396
Powered by DorsaPortal