۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
مديريت و كاركنان
دکتر سعید شفیعیون
رئیس کتابخانه مرکزی
پست الکترونیکی: saeid.shafieioun@gmail.com
تلفن :37933171-031
نمابر: 36689918
ژاله فاضل
معاون کتابخانه مرکزی
تلفن: 37932186
فهیمه ماهرانی
کارشناس و مسئول دفتر کتابخانه مرکزی
تلفن: 37933185
 سمانه گوهری
مسئول بخش عضویت و تصفیه حساب، راهبر اجرایی نرم افزار کتابخانه های دانشگاه
تلفن: 37932085
مریم اکبری
کارشناس بخش تصفیه و تایید شیوه نگارش پایان نامه ها/ رساله ها
تلفن: 37933183
 
حسن جعفری
کتابدار بخش ثبت
تلفن: 37933181
فاطمه مهدی
 مسئول بخش سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی
تلفن: 37933190
 
مریم مختاریان
 کارشناس بخش سازمان دهی منابع چاپی و الکترونیکی
37932182

 میترا ملایری
 کارشناس بخش سازماندهی منابع چاپی و الکترونیکی
 تلفن: 37933190
مهدخت سادات طاوسی
کارشناس بخش آماده سازی
تلفن: 37934165
ناهید مرادی
کارشناس بخش سفارشات، پایگاه ها و آموزش و پژوهش
تلفن: 37934264
صدیقه رمضانی
مسئول بخش پایان نامه ها، کتاب های مرجع و نشریات
تلفن: 37933182
عبدالمهدی رجایی
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932187
فرزانه عزیزی
مسئول بخش امانت
تلفن: 37932187
مهدی ابراهیمی
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
محبوبه جعفرخانی
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
مریم تبریزیان
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
افتخارالسادات مبلغ
کتابدار بخش امانت
تلفن: 37932181
فرشته درخشان
کارشناس بخش امانت
تلفن: 37932181
 
احمدرضا سالکی
 کارشناس بخش امانت و رابط طرح امانت بین کتابخانه ای شهر اصفهان(مخزن لاتین: طبقه پنجم)
تلفن:37933178
مریم اقارب پرست                         
کارشناس بخش اسناد و نسخ خطی
تلفن:  37935477-37933189         
                                            کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
 
 
زهرا مظاهری
مسئول کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
تلفن:37932488
 
 فاطمه صغرا شاپیری
کارشناس کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
تلفن: 37932488
 
مهدی صباغ زاده
کارشناس کتابخانه ادبیات و علوم انسانی
تلفن: 37932488
 
                          
کتابخانه آزادگان
 
 
 همدم نوروزی
مسئول کتابخانه آزادگان
تلفن: 37935260
 
زهرا ابراهیمی
کارشناس کتابخانه آزادگان
تلفن: 37935260
 
 
کتابخانه زبان های خارجی و علوم ورزشی
 
ابراهیم رحمتی
مسئول کتابخانه زبان های خارجی و علوم ورزشی
تلفن: 37932062
ستاره ذاکریان
کارشناس کتابخانه زبان های خارجی و علوم ورزشی
تلفن: 37932062
 
                 کتابخانه های خوابگاه
 
 حمید پیری
کارشناس کتابخانه خوابگاه برادران
تلفن: 37932928
 
 

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/05/10
تعداد بازدید:
24934
Powered by DorsaPortal