گروه شیمی معدنی
برگزاری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عفت کریمیان سیچانی گروه شیمی معدنی
.
عنوان پایان نامه: تثبیت آنزیم لیپاز در اسکلت فلز- آلی و بررسی کاربرد آن در واکنش استری شدن
 
اساتید راهنما: دکترشهرام تنگستانی نژاد ، دکتر مجید مقدم 
اساتید مشاور: دکتر ولی اله میرخانی ، دکتر ریحانه کاردان پور 
 
داور داخل: دکتر محمدرضا ایروانی 
داور خارج: دکتر ایرج محمدپور 
 
زمان و مکان دفاع: روز یکشنبه مورخ 99/7/27 از ساعت 14 - اتاق 205 دانشکده شیمی 
تاریخ:
1399/07/23
تعداد بازدید:
38
منبع:
Powered by DorsaPortal