گروه شیمی آلی و پلیمر
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دکتری خانم نسرین علیشاهی گرایش شیمی آلی
.
عنوان پایان نامه: تهیه و شناسایی مایع یونی قرار گرفته برروی نانوذرات مغناطیسی و مایع یونی بر پایه کالیکس آرن و استفاده از آنها در سنتز برخی هتروسیکل های نیتروژن دار 
 
راهنما: دکتر ایرج محمدپور 
مشاوران: دکتر شهرام تنگستانی نژاد، دکتر ولی اله میرخانی، دکتر مجید مقدم 
 
داوران داخل: دکتر عباس رحمتی ، دکتر اسماعیل شیبانی 
داور خارج از دانشگاه: دکتر شادپور ملک پور از دانشگاه صنعتی اصفهان 
 
زمان و مکان دفاع: روز سه شنبه مورخ 99/9/4 از ساعت 13 - اتاق 205 دانشکده شیمی 
تاریخ:
1399/08/28
تعداد بازدید:
77
منبع:
Powered by DorsaPortal