۱۴۰۰ سه شنبه ۲۷ مهر
FA
دانشگاه اصفهان
انتصابات و تمدید احکام جدید در دانشگاه اصفهان
رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه معاون فرهنگی و دانشجویی و معاون آموزشی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار را منصوب و احکام مدیرگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی و مدیر گروه آموزشی ادبیات انگلیسی دانشگاه اصفهان را تمدید نمود.


رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه معاون فرهنگی و دانشجویی و معاون آموزشی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار را منصوب و احکام مدیرگروه آموزش زبان و ادبیات فارسی و مدیر گروه آموزشی ادبیات انگلیسی دانشگاه اصفهان را تمدید نمود.

به گزارش وب سایت خبریuinews دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان طی احکامی جداگانه دکتر محمدرضا قانعی عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشکده خوانسار را به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و دکتر حمیدرضا حاجی شریفی عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشکده خوانسار را به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار منصوب نمود و احکام دکتر زهره نجفی به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و دکتر زهرا امیریان به عنوان مدیر گروه آموزشی ادبیات انگلیسی دانشگاه اصفهان را تمدید نمود.

تاریخ:
1400/04/14
تعداد بازدید:
2468
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
E-mail: Info[at]ui.ac.ir
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal