اخبار و اطلاعیه ها
مدیر و معاونین گروه
دكتراي شيمي فيزيك از دانشگاه تربيت مدرس تهران
مدیر گروه شيمي فيزيك
دانشكده شيمي
مرتبه علمی: دانشيار
تلفن: 37934938
تلفکس:
پست الکترونیک: nfarzi[at]sci.ui.ac.ir
صفحه شخصی: http://sci.ui.ac.ir/nfarzi
معاونین گروه:
افتخارات و دستاوردها
درباره گروه شیمی فیزیک
درآبان ماه سال 91 با توجه به وضعيت اعضاي هيات علمي و بر اساس امتيازات كسب شده و داشتن شرايط خاص گروه شيمي به دانشكده شيمي ارتقاء يافت. همزمان با اين ارتقاء, در ساختار دانشكده از نظر سازماني تغييراتي ايجاد شد كه در جريان آن گرايش شيمي فيزيك به گروه شيمي فيزيك تبديل شد. در حال حاضر اين گروه با 6 عضو هيات علمي كه شامل 2 استاد، يك دانشيار و 3 استاديار مي باشند مشغول فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي است و چنانچه در آينده فضاي آزمايشگاهي و محاسباتي در دسترس افزايش يابند گروه شيمي فيزيك نيروهاي جديد نيز جذب خواهد نمود.
در حال حاضر گروه شيمي فيزيك در دوره تحصيلات تكميلي در هردو مقطع آموزشي كارشناسي ارشد و دكتري فعال بوده و در مقطع كارشناسي نيز با ارائه كليه دروس شيمي فيزيك و زيست شيمي براي دانشجويان گرايش هاي محض و كاربردي در تربيت دانشجويان اين دوره نيز مشاركت موثر دارد. ضمن آنكه دروس شيمي فيزيك و شيمي عمومي گروههاي ديگر دانشكده ها از جمله مهندسي شيمي رانيز ارايه مي نمايد.

دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان
كدپستي: 8174673441
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفكس: 36687396
Powered by DorsaPortal