هشدارها و علائم ايمني

New Symbols

 


Oxidizers (اکسید کننده)

Flammable (قابل اشتعال)

Explosive (قابل انفجار)


مسومیت حاد نوع 1و2و3

Acute Toxicity Cat 1, 2 & 3

مسمومیت حاد نوع 4

محرک

حساسیتهای پوستی

Acute Toxicity Cat 4

Irritant

Skin Sensitiser

Corrosive (خورنده)

 


خطرناک برای محیط زیست آبی

Hazardous to the aquatic environment

گاز تحت فشار

Gas under pressure

خطر جدی سلامت سیستمیک

سرطانزا

حساسیت تنفسی

سمیست باروری

جهش زایی

Serious Systemic health hazard -

Carcinogen

Respiratory Sensitiser Reproductive Toxicity

Mutagenicity

 

 

Old Symbols

 


Oxidizers

 

Flammable

 

Explosive

 


Corrosive

 

Toxic

Very Toxic

Harmful

Irritant

 

 

 

 

Dangerous for the environment

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/04
تعداد بازدید:
3196
Powered by DorsaPortal