پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 32 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نام و نام خانوادگی عنوان شغلی محل کار تلفن تماس تلفن تماس ۲ دور نگار ایمیل
سیدعبداله نوربخش سیدعبداله نوربخش عضو هیأت علمی – دانشیار گروه نانوفناوری 37935034 36689732 a.noorbakhshrezaei[at]ast.ui.ac.ir
بهروز موحدی بهروز موحدی عضو هیأت علمی – دانشیار گروه نانوفناوری 37934913 36689732 b.movahedi[at]ast.ui.ac.ir
ابوالقاسم نورمحمدی ابوالقاسم نورمحمدی عضو هیأت علمی – دانشیار گروه نانوفناوری 37934912 36689732 a.nourmohammadi[at]sci.ui.ac.ir
محسن خسروی محسن خسروی عضو هیأت علمی – استادیار گروه نانوفناوری 37934947 36689732 m.khosravi[at]ast.ui.ac.ir
قاسم دینی قاسم دینی عضو هیأت علمی – دانشیار گروه نانوفناوری 37934914 36689732 g.dini[at]sci.ui.ac.ir
بهرام یداللهی بهرام یداللهی عضو هیأت علمی - دانشیار گروه شیمی‌معدنی 37934934 36689732 yadollahi[at]sci.ui.ac.ir
هادی امیری‌رودباری هادی امیری‌رودباری عضو هیأت علمی - دانشیار گروه شیمی‌معدنی 37934918 36689732 h.a.rudbari[at]sci.ui.ac.ir
رضا امیدیان رضا امیدیان هیات علمی دانشکده شیمی - دانشیار گروه شیمی‌فیزیک 37934936 36689732 r.omidyan[at]sci.ui.ac.ir
اکبر امیدوارسیاهکل اکبر امیدوارسیاهکل هیات علمی دانشکده شیمی - استادیار گروه شیمی‌فیزیک 37934946 36689732 a.omidvar[at]chem.ui.ac.ir
مسعود آیت‌اللهی‌مهرجردی مسعود آیت‌اللهی‌مهرجردی عضو هیأت علمی – استاد گروه شیمی‌تجزیه 37934940 36689732 m.mehrgardi[at]sci.ui.ac.ir
فاطمه رفیع‌منزلت فاطمه رفیع‌منزلت عضو هیأت علمی - دانشیار گروه شیمی‌پلیمر 37934939 36689732 frafiemanzelat[at]chem.ui.ac.ir
حسن زالی‌بوئینی حسن زالی‌بوئینی عضو هیات علمی - دانشیار گروه شیمی‌آلی 37934925 36689732 h.zali[at]sci.ui.ac.ir
عباس رحمتی عباس رحمتی عضو هیأت علمی- دانشیار گروه شیمی‌آلی 37934943 36689732 a.rahmati[at]sci.ui.ac.ir
حمیدرضا معماریان حمیدرضا معماریان عضو هیأت علمی - استاد گروه شیمی‌آلی 37934915 36689732 memarian[at]sci.ui.ac.ir
فریبرز مؤمن‌بیک فریبرز مؤمن‌بیک عضو هیأت علمی و مدیرگروه - استادیار گروه شیمی‌ تجزیه 37934928 36689732 f.momen[at]sci.ui.ac.ir
<<   <  1 2 3  >   >>  
Powered by DorsaPortal