اطلاعیه مهم جهت مقاطع تحصیلات تکمیلی
راهنمای پیشخوان درخواست تصویب موضوع دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 99
.
قابل توجه دانشجویان  کارشناسی ارشد و دکتری ورودی سال تحصیلی 99:

 دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 99، ملزم هستند به سامانه گلستان مراجعه و نسبت به تکمیل مرحله اول  پیشخوان جدید درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیتهای آموزشی- پژوهشی: فرایند تعیین استاد راهنما، اقدام نمایند.

 

شایان ذکر است مرحله اول این پردازش که مربوط به زمان قبل از تصویب پروپوزال می باشد، فقط نسبت به ثبت استاد راهنما و موضوع کلی پایان نامه اقدام می نمایند و در مرحله دوم که مربوط به زمان تصویب پروپوزال می باشد، پس از تأیید پیشنهادیه پروپوزال (توسط استاد راهنما و مدیرگروه) و تهیه نسخه فیزیکی آن، مجدداً وارد پیشخوان مذکور شده و نسبت به تأیید قطعی نام اساتید راهنما و مشاور و ثبت عنوان دقیق پایان نامه، اقدام می نمایند.

 

تذکر: دانشجویان بدون تکمیل مرحله اول این پیشخوان مجاز به تصویب پروپوزال نخواهند بود.

 

برای تکمیل این پیشخوان، راهنمای مربوط در سایت دانشکده  امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی  امور پژوهشی، برای مرحله اول: فرایند تعیین استاد راهنما و برای مرحله دوم: فرایند تصویب موضوع پایان نامه و رساله ، موجود می باشد.

تاریخ:
1400/08/12
تعداد بازدید:
107
منبع:
Powered by DorsaPortal